Bản tin Phụ nữ và Biến đổi Khí hậu số 04 quý I năm 2021

Trong không khí đầu năm mới Tân Sửu 2021, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và cộng đồng kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến quý đồng nghiệp và các bạn độc giả. 2020 đã trở thành một năm không thể nào quên với vô vàn những thảm họa, thiên tai, dịch […]

Chương trình tập huấn: "Tăng cường Năng lực Lãnh đạo của tổ chức phụ nữ về Lồng ghép giới trong Vận động chính sách và Biến đổi Khí hậu"

Từ ngày 25-27/11, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, UN Women và Mạng lưới VNGO-CC đã tổ chức chương trình tập huấn “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo của tổ chức phụ nữ về Lồng ghép giới trong Vận động chính sách và Biến đổi Khí hậu”. Khóa tập huấn đã thu […]

Bản tin điện tử Mạng lưới Phụ nữ Tiên phong Thích ứng BĐKH Việt Nam 03 tháng 11/2020

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là thách thức to lớn, toàn cầu đối với quá trình phát triển bền vững của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của BĐKH. Dưới sự tác động của BĐKH, trong […]

Tóm tắt Bản Công cụ tính toán sự đóng góp của Phụ nữ cho giảm phát thải KNK trong Quản lý Rác thải

Bối cảnh và mục đích sử dụng Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt trong hoạt động quản lý rác thải.  Họ là những người tiên phong, tạo sự gắn kết và trực tiếp thực hiện trong các phong trào giảm thiểu rác thải tại […]

Tọa đàm “Vai trò của Phụ nữ trong Quản lý Rác thải và Biến đổi Khí hậu”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Sự tham gia và Nâng cao Năng lực Quản lý của các Tổ chức Phụ nữ trong Xây dựng Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro thiên tai”, do UN Women tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng […]

Lễ ra mắt dự án: Tăng cường sự Tham gia và Nâng cao Năng lực Quản lý của các Tổ chức Phụ nữ trong Xây dựng Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai

Lễ ra mắt dự án: Tăng cường sự Tham gia và Nâng cao Năng lực Quản lý của các Tổ chức Phụ nữ trong Xây dựng Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai. Gọi tắt là dự án Phụ nữ và Biến đổi Khí Hậu Ngày […]

Bản tin điện tử Mạng lưới Phụ nữ Tiên phong Thích ứng BĐKH Việt Nam 02 tháng 8/2020

Tiếp nối bản tin số 01, bản tin Mạng lưới phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi khí hậu Việt Nam số 02, Quý III/2020 sẽ cung cấp thông tin về “Gặp gỡ trực tuyến của Ban Chỉ đạo Cương Lĩnh Bắc Kinh 25+ về chủ đề “Tổng quan về COVID-19 từ lăng kính […]

Bản tin điện tử Mạng lưới Phụ nữ Tiên phong Thích ứng BĐKH Việt Nam 01 tháng 4/2020

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là thách thức to lớn, toàn cầu đối với quá trình phát triển bền vững của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Dưới sự tác động […]