Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tuyển dụng Thực tập sinh

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong 6 lĩnh vực: bảo tồn nguồn nước; quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; giới, bảo vệ […]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM – DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA THÔNG QUA PHÂN LOẠI, TÁI CHẾ BỀN VỮNG” 

Sáng ngày 12/1, Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa thông qua phân loại, […]

HỘI THẢO TẬP HUẤN: KINH TẾ TUẦN HOÀN TÀI NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỊA PHƯƠNG HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VIWACON

Ngày 5 – 6 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Mạng lưới bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) đã tổ chức Hội thảo tập huấn Kinh tế Tuần hoàn Tài nguyên trong Bối cảnh Địa phương Hoá và Phát triển Mạng lưới VIWACON” tại Phú Thọ. […]

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN: THÚC ĐẨY CÁC SÁNG KIẾN BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM

Ngày 23/12, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình tập huấn “Thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn nguồn nước trong trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm” nhằm […]

HỘI NGHỊ: SỬA ĐỔI LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 2012 – MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT

Ngày 23/12, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng và Mạng lưới bảo tồn nguồn nước tổ chức hội nghị Sửa đổi Luật Tài nguyên nước năm 2012 – Một số chính sách nổi bật tại Trung tâm […]

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI: TRƯỜNG HỌC TIÊN PHONG TRONG GIẢM THIỂU, PHÂN LOẠI VÀ TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA GIÁ TRỊ THẤP QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2022

Sáng ngày 17/12/2022 tại trường THCS Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Nam Từ Liêm tổ chức Ngày hội “Trường học tiên phong trong […]

Hội thảo Đánh giá kết quả triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 

Chiều ngày 15/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. Hội thảo cũng nằm trong khuôn khổ dự án […]

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯƠNG VÀ CÔNG ĐỒNG THAM DỰ VÀ TRÌNH BÀY TAI SỰ KIỆN GẶP GỠ 2022 VÌ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Ngày 13/12/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Sự kiện Gặp gỡ 2022 vì Hợp tác và Phát triển nhằm đánh giá, chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của […]

HỘI NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2012 – MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT

Ngày 12/12/2022 tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu – Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị “Sửa đổi Luật tài nguyên nước năm 2012 – […]