BẢN TIN PHỤ NỮ TIÊN PHONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU số 06, quý III/2021

Tiếp nối bản tin số 05, bản tin Mạng lưới phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi khí hậu Việt Nam số 06, Quý III/2021 sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin sau:

  1. Hưởng ứng “Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ô-dôn” 16-9-2021
  2. Chương trình đào tạo trực tuyến: Tăng cường Năng lực về Giới và Biến đổi Khí hậu
  3. Chương trình đào tạo trực tuyến: Nâng cao Năng lực về Lồng ghép Giới và Hòa nhập xã hội trong các dự án Quản trị Rừng
  4. Tóm tắt chính sách về Nâng cao vai trò và vị thế của Phụ nữ trong lĩnh vực Quản lý Rác thải và Bảo vệ Nguồn Nước thích ứng Biến đổi Khí hậu
  5. Quỹ tài trợ nhỏ về Bình đẳng Giới và Bảo tồn Nguồn Nước Thích ứng với Biến đổi Khí hậu
  6. Ích lợi bất ngờ từ đại dịch: Tầng Ô-dôn hồi phục nhanh hơn dự kiến 15 năm

Mời Quý độc giả tải file PDF hoặc đọc trực tuyến tại link: https://drive.google.com/file/d/15IS8iXYy13ELobjzy3OCg0wfRZrAV5KO/view?usp=sharing

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments