Chương trình họp tham vấn “Biến đổi Khí hậu: Vai trò của CSOs Việt Nam

Biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng hành tinh đang không để lại dấu vết của thế giới. Nếu không quyết liệt giải quyết cuộc khủng hoảng này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả chúng ta. Ngược lại, ứng phó với khủng hoảng khí hậu giúp tránh những […]