Tái sử dụng rác hữu cơ tạo ra các sản phẩm, chế phẩm enzym/vi sinh

  Mô hình 2: Tái sử dụng rác hữu cơ tạo ra các sản phẩm, chế phẩm enzym/vi sinh Mục tiêu của mô hình này là sử dụng quy trình lên men để chế biến các chế phẩm enzym/vi sinh. Các chế phẩm enzym/vi sinh từ rác thải hữu cơ có thể sử dụng để rửa […]

Mô hình tái chế rác thải hữu cơ tại nguồn: Ủ phân hữu cơ composting theo mẻ

Mô hình tái chế rác thải hữu cơ tại nguồn Mô hình 1: Ủ phân hữu cơ composting Mục tiêu của mô hình này là giảm thiểu các loại rác hữu cơ bao gồm các phần thừa của rau củ quả, thức ăn, bã cà phê, bã chè. Các rác hữu cơ này có thể […]