CECR cần tuyển đơn vị/cá nhân thực hiện xây dựng phim ngắn

1.Bối cảnh Tại Việt Nam, chất lượng nước mặt của các sông ngòi kênh rạch đặc biệt ở các vùng đô thị và vùng công nghiệp bị suy thoái tới mức gần như biến chất và nguy hiểm đối với con người và sinh vật thủy sinh. Các sông Tô Lịch, sông Sét, sông Kim […]

CECR cần tuyển dụng vị trí: Cán bộ Công nghệ Thông tin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí: Cán bộ Công Nghệ Thông tin   Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. […]

CECR tuyển vị trí: Cán bộ Môi trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí: Cán bộ môi trường   Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của […]

CECR tuyển chuyên gia xây dựng tóm tắt khuyến nghị chính sách

1. Bối cảnh Trong thời gian qua, LMNS đã thực hiện các nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường nói chung và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước nói riêng nhằm tìm ra những khoảng trống trong việc thực thi tại địa phương ở Việt Nam. Đồng thời, các mô hình […]

CECR tuyển chuyên gia thực hiện sơ đồ hóa và khảo sát nhu cầu

1. Bối cảnh Chất lượng nước mặt của Việt Nam đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng. Ô nhiễm Formosa ở biển miền Trung, cá chết ở Hồ Tây năm 2016 và ô nhiễm nước sông Đà gần đây vào năm 2019 là những hồi chuông cảnh tỉnh. Ô nhiễm nước làm […]

CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu sự cần thiết về công khai thông tin

Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận thông tin nhằm tìm ra những khoảng trống trong quá trình thực thi luật từ đó đưa ra giải pháp thực thi luật hiệu quả tại Việt Nam. Với bối cảnh kinh […]

CECR cần tuyển chuyên gia thực hiện khảo sát

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC Bối cảnh Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tiếp cận thông tin tại các địa phương Đà Nẵng, Bình Dương, Sơn La, Bắc Ninh. Quá trình nghiên cứu cho thấy nhu cầu […]

CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu

CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu và xây dựng “Tài liệu hoá kinh nghiệm vận động chính sách của Liên minh Nước sạch” tháng 7-9/2020 Liên minh Vận động Chính sách Kiểm soát và Ngăn ngừa Ô nhiễm nước (gọi tắt là Liên minh Nước sạch) thành lập năm 2013, nằm dưới chương trình hỗ […]

CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu

Bối cảnh Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch (LMNS) đã thực hiện nghiên cứu về thực thi Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tiếp cận thông tin tại các địa phương Đà Nẵng, Bình Dương, Sơn La, Bắc Ninh. Quá trình nghiên cứu, LMNS nhận thấy phổ biến giáo dục pháp luật […]

CECR tuyển dụng chuyên gia kiểm toán rác thải

Giới thiệu  Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao […]