CECR tuyển Điều phối phát triển kế hoạch

CECR tuyển điều phối phát triển kế hoạch và thực hiện các tọa đàm chia sẻ Luật Tiếp cận thông tin và tiếp cận thông tin đối với các trường Đại học   Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là đơn vị điều phối Liên minh Vận động chính sách Kiểm […]

CECR tuyển Thực tập sinh – Truyền thông

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, […]

CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu tài liệu hoá các mô hình cộng đồng giám sát nguồn nước

Các nguồn nước ở Việt Nam như (sông, suối, ao hồ, vùng nước ven biển) đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải và rác thải sinh hoạt. Sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước là cách tiếp cận quan trọng giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực […]

CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu sự cần thiết về công khai thông tin

Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận thông tin nhằm tìm ra những khoảng trống trong quá trình thực thi luật từ đó đưa ra giải pháp thực thi luật hiệu quả tại Việt Nam. Với bối cảnh kinh […]

CECR tuyển đơn vị/cá nhân xây dựng phim ngắn

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng […]

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng cần tuyển 01 trợ lý dự án

  Mô tả chung Tên vị trí: Trợ lý dự án địa phương Dự án: “Đại dương không nhựa: Chương trình phân loại, giảm thiểu, tái chế rác thải vì một cộng đồng khỏe mạnh và thành phố xanh” Địa điểm: Đà Nẵng Thời hạn: Tháng 2/2018 – Tháng 3/2019 Bắt đầu:  Ngay lập tức […]