CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu sự cần thiết về công khai thông tin

Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận thông tin nhằm tìm ra những khoảng trống trong quá trình thực thi luật từ đó đưa ra giải pháp thực thi luật hiệu quả tại Việt Nam. Với bối cảnh kinh tế – xã hội – chính trị của Việt Nam hiện nay, quá trình xây dựng pháp luật, phổ biến pháp luật và thực hiện pháp luật có mối quan hệ mật thiết, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành phần liên quan để đảm bảo hiệu quả an toàn xã hội.
Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc tại New York vào ngày 27/9/2015, lãnh đạo của 193 quốc gia (trong đó có Việt Nam) đã cam kết thực hiện Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 (Chương trình nghị sự 2030) với 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và 169 mục tiêu cụ thể.
Trên cơ sở 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc; căn cứ vào điều kiện thực tiễn, khả năng và ưu tiên phát triển trong từng giai đoạn Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ) quy định “Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống
kê phát triển bền vững, muộn nhất trong năm 2018, đảm bảo xây dựng được các chỉ tiêu đánh giá định lượng.
Đến năm 2020, hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”. Vì thế, việc giám sát các mục tiêu về SDGs là các nội dung được ưu tiên, thể hiện qua sự có mặt trong 15/17 mục tiêu trong đó rõ nhất là ở các SDGs 6, 12, 14, 15. Đặc biệt có hai mục tiêu dành riêng cho môi trường nước là Mục tiêu số 6: Nước sạch và Vệ sinh môi trường và 14: Cuộc sống dưới nước. Trong khuôn khổ Dự án “Không gian xã hội dân sự” do Liên Minh Châu Âu và tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, Liên minh Nước sạch và Oxfam thực hiện cứu về sự cần thiết về công khai thông tin để tăng cường sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong giám sát thực thi chính sách.
Nhằm tìm hiểu tầm quan trọng của công khai thông tin và giám sát của cộng đồng, các tổ chức xã hội để đóng góp cho việc giám sát Mục tiêu Phát triển bền vững của SDG6 và SDG 14, LMNS sẽ thực hiện “Nghiên cứuđể tăng cường sự tham gia của cộng đồng, tổ chức khoa học và kỹ thuật, đặc biệt quan tâm tới sự tham gia của phụ nữ trong giám sát thông tin và thực thi chính sách: trường hợp giám sát Mục tiêu phát triển bền vững SDG6 và SDG 14 trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nước vùng ven biển”.
Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho nhóm chuyên gia thực hiện nghiên cứu với nội dung chi tiết được mô tả cụ thể trong các mục dưới đây.
Nhiệm vụ

 • Thu thập tài liệu nước về công khai thông tin với việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong giám sát thực thi chính sách,trong đó có các mô hình cộng đồng giám sát và tiếp cận thông tin để bảo vệ nguồn nước của Liên Minh Nước sạch tại các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Đà Nẵng. Thu thập các tài liệu về mô hình giám sát SDG6 và SDG14 với sự tham gia của cộng đồng.
 • Rà soát các tài liệu và xây dựng khung báo cáo chính
 • Xây dựng báo cáo nghiên cứu sự cần thiết về công khai thông tin để tăng cường sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong giám sát thực thi chính sách
 • Họp và thống nhất trao đổi với điều phối và rà soát báo cáo
 • Hoàn thiện báo cáo

Yêu cầu về nhóm chuyên gia
1.Chuyên gia về Môi trường và phát triển – Trưởng nhóm:

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các dự án về phát triển bền vững và môi trường
 • Có am hiểu về vấn đề tiếp cận thông tin trong lĩnh vực môi trường và phát triển
 • Có khả năng phân tích các khía cạnh giới, phụ nữ trong giám sát ô nhiễm về nguồn nước bảo vệ tài nguyên
  nước
 • Có khả năng xem xét, phân tích và tổng hợp các kết quả thực tế và đưa ra bài học kinh nghiệm và vận động chính sách trong vai trò của cộng đồng, phụ nữ trong bảo vệ nguồn nước dựa vào cộng đồng

2.Chuyên gia về cộng đồng và môi trường:

 • Am hiểu về các chính sách và pháp luật môi trường Việt Nam
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ Việt Nam
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án về môi trường trong bảo vệ tài nguyên nước
 • Có khả năng xem xét, phân tích và tổng hợp các kết quả thực tế và cung cấp các bài học về lĩnh vực môi
  trường, quản lý nước

Thời gian thực hiện và kinh phí
Thời gian thực hiện: từ tháng 05/2020
Tổng kinh phí tối đa cho gói công việc là 25.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế TNCN).
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về CECR theo địa chỉ: chị Đinh Thu Hằng, điều phối viên LMNS, email: hang.dinh@cecr.vn. Hồ sơ bao gồm: các CV, Đề xuất kế hoạch triển khai và kinh phí thực hiện, đề xuất phương pháp thực hiện và khung báo cáo nghiên cứu dự kiến.
Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/05/2020

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments