HỘI THẢO HỌP ĐỘNG NÃO VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI 2023

     Mạng lưới Phụ nữ Tiên phong Thích ứng với Biến đổi Khí hậu do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường (CECR) điều phối,  đã tổ chức buổi họp gặp gỡ để trao đổi, chia sẻ thông tin về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực Bảo Vệ Môi trường, Biến Đổi Khí […]

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tài liệu đào tạo Giảng viên về Giới và Thích ứng với Biến đổi khí hậu được Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực Châu Á – Thái Bình Dương dành cho Phụ nữ (ARROW) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đăng ký […]

HỘI THẢO: Phụ nữ Việt Nam Tham gia Hành động ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai

Ngày, 9 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) với sự hợp tác của Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Biến đổi Khí hậu (VNGO-CC) tổ chức hội thảo […]