TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tài liệu đào tạo Giảng viên về Giới và Thích ứng với Biến đổi khí hậu được Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực Châu Á – Thái Bình Dương dành cho Phụ nữ (ARROW) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đăng ký bản quyền.  Nội dung của tài liệu đã được chia sẻ đến các học viên tham dự “Chương trình đào tạo trực tuyến: Tăng cường Năng lực về Giới và Biến đổi Khí hậu” diễn ra ngày 01-03/6/2021 do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền con người và bình đẳng giới thông qua hành động biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai (EmPower)” của UN Women, SIDA tài trợ và ARROW là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.

Tài liệu Đào tạo Giảng viên này được thiết kế dành cho các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) ở châu Á làm việc với cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức về giới, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Mục tiêu của tài liệu nhằm tăng cường hiểu biết về mối liên quan giữa giới và biến đổi khí hậu, kỹ năng và năng lực của các CSOs nhằm tăng cường khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của phụ nữ. Mục tiêu lâu dài là để thúc đẩy các hành động chống chịu với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng, trong đó có đưa khía cạnh giới vào ngay từ ban đầu.

Đường link tài liệu: http://cecr.vn/download/tai-lieu-dao-tao-giang-vien-ve-gioi-va-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments