CECR tuyển Điều phối phát triển kế hoạch

CECR tuyển điều phối phát triển kế hoạch và thực hiện các tọa đàm chia sẻ Luật Tiếp cận thông tin và tiếp cận thông tin đối với các trường Đại học
 
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là đơn vị điều phối Liên minh Vận động chính sách Kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước gọi tắt là Liên Minh Nước sạch (LMNS). Được thành lập từ năm 2013, Liên minh Nước sạch đã triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu chính sách, xây dựng các mô hình cộng đồng giám sát ô nhiễm nước, vận động chính sách nhằm khuyến nghị hoàn thiện và tăng cường tính thực thi của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Năm 2018-2020, Liên minh Nước sạch thực hiện nghiên cứu thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại một số cơ quan chính quyền địa phương tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng. Kết quả các nghiên cứu trên cho thấy, việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin bước đầu đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần giải quyết để Luật Tiếp cận thông tin được thực thi hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu hiện trạng phổ biến, giáo dục pháp luật và tiếp cận thông tin về pháp luật của cộng đồng. Nghiên cứu cho thấy, có tới 55% số sinh viên tham gia khảo sát chưa từng nghe đến Luật Tiếp cận thông tin dù Luật này đã được ban hành hơn 2 năm.
Từ thực trạng này, trong khuôn khổ Dự án “Không gian xã hội dân sự” do Liên Minh Châu Âu và tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, Liên minh Nước sạch có kế hoạch tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi, chia sẻ về Luật Tiếp cận thông tin và tiếp cận thông tin đối với sinh viên một số trường Đại học.
Điều khoản tham chiếu này áp dụng cho chuyên gia thực hiện phát triển kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động trên với chi tiết được mô tả cụ thể trong các mục dưới đây:
Các nhiệm vụ

  • Phát triển kế hoạch tổ chức tọa đàm trao đổi, chia sẻ về Luật Tiếp cận thông tin và tiếp cận thông tin đối với sinh viên một số trường Đại học
  • Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các tọa đàm (bao gồm việc lựa chọn đối tượng tham gia, nội dung các buổi tọa đàm, diễn giả trình bày,…) với sự trao đổi, thống nhất với điều phối Dự án
  • Phối hợp với các bên tổ chức thực hiện các tọa đàm, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tọa đàm với sự hỗ trợ của cán bộ hỗ trợ

Yêu cầu chuyên gia

  • Chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm về quản lý dự án, điều phối hoạt động;
  • Chuyên gia có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng huy động sự tham gia của các bên;
  • Chuyên gia có am hiểu về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản pháp luật và quy định liên quan
  • Chuyên gia có khả năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo

Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện hoạt động: Từ tháng 6-9/2020 (hoặc đến khi kết thúc hoạt động)
Sản phẩm

  • Kế hoạch thực hiện chi tiết các tọa đàm
  • Báo cáo kết quả thực hiện các tọa đàm

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi lý lịch khoa học (CV) và thư đề xuất gồm kế hoạch thực hiện chi tiết đến email: cecr.vn@gmail.com hoặc phòng 501, E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 19/6/2020

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments