Tập huấn "Kỹ năng giám sát ô nhiễm nước cho cộng đồng"

Trong hai ngày 10-11/7/2015 tại Ninh Bình, Liên minh Nước sạch và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng đã tổ chức chương trình tập huấn “Kỹ năng giám sát ô nhiễm nước cho cộng đồng” cho các nhóm cộng đồng nòng cốt thuộc 5 địa phương (Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, […]

Hội thảo chuyên gia "Phụ nữ và Đánh giá Tác động Môi trường"

Sáng ngày 5-6, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng đã tổ chức hội thảo “Phụ nữ và đánh giá tác động môi trường”. Hội thảo nhằm mục đích giới về nghiên cứu “Sự tham gia của Phụ nữ vào Đánh giá tác động môi trường các dự án hạ […]

Hội thảo "Chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước"

Sáng ngày 8 tháng 5 tại Hà Nội, Liên minh Nước sạch cùng với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng phối hợp tổ chức hội thảo “Chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước”. Tham gia và chủ trì hội […]

Dự án Ứng phó với Biến đổi khí hậu đô thị: Các sáng kiến địa phương trong giảm thiểu thiên tai ở Hà Nội thông qua sự tham gia của cộng đồng và quản lý nước mặt đô thị

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương, thúc đẩy họ phối hợp, lên kế hoạch, thực hiện và giám sát liên tục hệ thống quản lý chống lũ tại địa phương ở quận Đống Đa, Hà Nội. Dự án này là một chương trình thí điểm […]

EarthDay 2015: "Nước là cốt lõi của phát triển bền vững – Chung tay bảo vệ hồ Hà Nội"

Hà Nội, 19/4/2015: Sáng nay tại công viên Thống Nhất đã diễn ra chương trình Hưởng ứng Ngày Trái Đất 2015 do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp cùng Tổng Cục Môi trường, Đại sứ quán Hoa Kỳ, và Liên minh Nước sạch tổ chức với thông điệp “Nước là […]

Ngày Trái Đất 2015 – Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

Chương trình Ngày Trái đất 2015 ở Việt Nam diễn ra vào ngày 19/4/2015 tại Công viên Thống nhất Hà Nội do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp cùng Tổng Cục Môi trường, Đại sứ quán Mỹ, Liên minh Nước sạch tổ chức với thông điệp truyền thông “Nước […]

Nhiều cộng đồng hưởng ứng tháng hành động bảo vệ hồ Hà Nội 2015

Tháng hành động bảo vệ hồ Hà Nội do CECR phát động, nhằm huy động các bên tham gia tích cực vào công tác kiểm soát, giám sát ô nhiễm nước, đăc biệt là tạo dựng phong trào cộng đồng bảo vệ hồ Hà Nội. Tháng hành động bảo vệ hồ Hà Nội bắt đầu […]

Hưởng ứng Ngày nước thế giới 2015 "Nước là cốt lõi của phát triển bền vững"

Hưởng ứng ngày Nước Thế giới 2015 “Nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững”, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, Câu lạc bộ hồ Hà Nội, Liên minh Nước sạch, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường (Tổng Cục Môi trường), Đại sứ quán Mỹ tại Việt […]

Tập huấn "Nâng cao năng lực cộng đồng trong công tác Bảo vệ Hồ Hà Nội và Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu"

Nằm trong khuôn khổ dự án: “Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Đô Thị: Các sáng kiến địa phương trong giảm thiểu thiên tai ở Hà nội thông qua sự tham gia của cộng đồng và quản lý nước mặt đô thị” do Đại sứ quán Mỹ tài trợ. Ngày 18/3 Trung tâm Nghiên […]

Hà Nội: “Chưa loại bỏ chức năng chứa nước thải thì hồ vẫn chết”

“Qua một số dự án về bảo vệ các hồ tại Hà Nội cho thấy, mặc dù cộng đồng đã tham gia tích cực làm sạch hồ. Tuy nhiên, cho đến nay nhiều hồ cũng chưa thể sạch trở lại bởi một lý do là hồ vẫn còn chức năng là nơi chứa nước thải. […]