BỘ THÔNG ĐIỆP GỬI COP26

Giới và biến đổi khí hậu (BĐKH) là nội dung xuyên suốt trong chương trình nghị sự của COP 19 vào năm 2013 đến nay. COP 25 năm 2019 tại Tây Ban Nha đã thông qua chương trình làm việc Lima 05 năm nâng cao về bình đẳng giới và kế hoạch hành động về giới. Bình đẳng giới là điều kiện cần thiết cho các quốc gia thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP) và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của mình. Đây là cơ hội cho các quốc gia có đóng góp sáng kiến, ý tưởng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong ứng phó với BĐKH và giảm thiểu rủi ro thiên tai.     Hưởng ứng Hội nghị COP 26 được tổ chức từ 30/10 đến 12/11 diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh năm nay, và ngày 09 tháng 11 được lựa chọn là Ngày về Giới, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cùng nhóm chuyên gia của Mạng lưới Phụ nữ Tiên Phong thích ứng Biến đổi khí hậu đã xây dựng và phát triển Bộ thông điệp về Lồng ghép giới, Nâng cao vị thế của Phụ nữ trong thích ứng Biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 để gửi tới COP 26.   Các thông điệp này sẽ chia sẻ tại Hội chợ Giới trực tuyến tại COP 26 ngày 9 tháng 11, với mong muốn kết nối với các tổ chức, các cá nhân tích cực hoạt động trong lĩnh vực giới và BĐKH trên toàn cầu, cùng nhau đóng góp cho COP26 về bình đẳng giới và BĐKH.   Nội dung bô thông điệp chi tiết (tiếng Việt và tiếng Anh), xin mời tham khảo qua đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1fKMp7uxYotL6Tb_HmOJcwyGQnVQyjVi2?usp=sharing

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments