Tuyển Chuyên gia/đơn vị xây dựng hệ thống học tập trực tuyến về bảo tồn nguồn nước

I. Bối cảnh
Dự án “Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn nước” (tên viết tắt: CAWACON), do USAID Local Work tại Việt Nam hỗ trợ nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ (NGO) Việt Nam, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hiệp hội và cá nhân quan tâm đến việc bảo tồn và bảo vệ nguồn nước mặt trong Mạng lưới Bảo tồn Nước Việt Nam (VIWACON). Trong khuôn khổ này, mạng lưới sẽ cung cấp một nền tảng cho các thành viên và công chúng đối thoại, trao đổi thông tin và chia sẻ các thực hành về bảo tồn nguồn nước. Ngoài ra, mạng lưới sẽ huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan để đề ra các giải pháp sáng tạo ở cấp cộng đồng, cấp tỉnh và cấp quốc gia; từ đó tổ chức các hoạt động góp sức bảo tồn nguồn nước.
Quản lý nước, bao gồm kiểm soát ô nhiễm nước và bảo tồn, là một vấn đề cực kỳ phức tạp. Sự quản trị của nó đòi hỏi một bộ luật tốt, cơ sở hạ tầng, công nghệ và năng lực quản lý cao. Nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội vì mọi thực thể của xã hội và cuộc sống đều phụ thuộc vào chất lượng tốt của nước và hệ sinh thái của nó.
Trọng tâm chính của dự án này trong ba năm tới là nâng cao nhận thức về ô nhiễm nước và sức khỏe, về thay đổi hành vi thông qua các khoản tài trợ nhỏ và sáng kiến, dựa trên dữ liệu và thông tin khoa học. Để đạt được mục đích trên, một chương trình giáo dục trực tuyến (e-learning) về bảo tồn nguồn nước sẽ được phát triển và đưa vào chương trình giảng dạy các trường học THCS, THPT, đại học tại Hà Nội và Đà Nẵng. Thông qua những mô-đun này, học sinh có thể đề ra và thực hành các sáng kiến bảo tồn nguồn nước tại trường học, hộ gia đình và tại địa phương sinh sống.
Trong giai đoạn này, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đang cần tìm kiếm chuyên gia/đơn vị xây dựng hệ thống học tập trực tuyến về bảo tồn nguồn nước bao gồm 4 chủ đề Nước trong tự nhiên; Vai trò của nước; Ô nhiễm nguồn nước; Bảo vệ nguồn nước.

II. Thời gian: Trong tháng 03 – 04/2022.

III. Mục tiêu
Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến về bảo tồn nguồn nước bao gồm 4 chủ đề Nước trong tự nhiên; Vai trò của nước; Ô nhiễm nguồn nước; Bảo vệ nguồn nước như thế nào dành cho giáo viên và học sinh THCS, THPT, đại học và hệ thống đảm bảo tích hợp được vào website của CECR (http://cecr.vn/), mạng lưới Viwacon (https://viwacon.vn/ ) và các web khác khi cần.

IV. Kết quả mong đợi

Kết quả 1: Hệ thống học tập trực tuyến về bảo tồn nguồn nước bao gồm 4 chủ đề Nước trong tự nhiên; Vai trò của nước; Ô nhiễm nguồn nước; Bảo vệ nguồn nước như thế nào dành cho giáo viên và học sinh THCS, THPT, đại học và tích hợp được vào website của CECR (http://cecr.vn/), mạng lưới Viwacon (https://viwacon.vn/ ) và các web khác khi cần hoàn thiện và đi vào vận hành.
Nội dung trên hệ thống cần:
– Dựa vào bộ học liệu về bảo tồn nguồn nước do CECR cung cấp, xây dựng và thiết kế các nội dung trên hệ thống theo hướng như sau:
+ Với giáo viên: Hệ thống như một tài liệu hướng dẫn và tham khảo để giáo viên lồng ghép trực tiếp vào các tiết học chính trên trường học như môn sinh học, địa lý, hoá học, khoa học tự nhiên, giáo dục văn hoá địa phương
+ Với học sinh: cung cấp kiến thức về bảo tồn nguồn nước, thúc đẩy xây dựng và thực hiện các sáng kiến bảo tồn nguồn nước tại trường, tại gia đình, tại cộng đồng
– Mỗi chủ đề bảo tồn nguồn nước được thiết kế sáng tạo, bắt mắt đa dạng hình thức thể hiện, và cung cấp nhiều tương tác với người dùng thông qua các game học tập nhận quà, cấp giấy chứng nhận…và dễ dàng chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
Đặc điêm/chức năng kỹ thuật của hệ thống:
– Vận hành chạy trong hơn một năm (T3/2022 – T6/2023), hết thời hạn trên toàn bộ cơ sở dữ liệu được chuyển giao cho dự án và đảm bảo có thể kích hoạt chạy trở trên bất kỳ nền tảng server nào khi cần.
– Hệ thống đảm bảo tính tương tác cao nhất với người dùng (cập nhật và tải các sản phẩm như clip, thẻ học, tờ rơi…; gửi góp ý, chia sẻ…)
– Hệ thống đảm bảo xác định được số người/số lượt tương tác với hệ thống
Kết quả 2: Tập huấn và chuyển giao vận hành lại cho Dự án

V. Trách nhiệm chuyên gia/đơn vị thực hiện:
– Thiết kế hệ thống học tập trực tuyến đảm bảo các yêu cầu về nền tảng kỹ thuật/hạ tầng như sau:
+ Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet phải có đủ băng thông, năng lực đáp ứng nhu cầu truy cập của người dùng, không để xảy ra hiện tượng nghẽn mạng hay quá tải.
+ Hệ thống máy chủ phải đáp ứng đủ năng lực về lưu trữ thông tin tài liệu và các học liệu điện tử.
– Dựa trên tư vấn của chuyên gia bảo tồn nguồn nước, bộ học liệu về bảo tồn nguồn nước gồm 4 chủ đề về Nước trong tự nhiên; Vai trò của nước; Ô nhiễm nguồn nước; Bảo vệ nguồn nước xây dựng các nội dung đảm bảo yêu cầu của kết quả 1.
– Tập huấn và chuyển giao vận hành và quản lý cho Dự án
– Tư vấn và hỗ trợ vận hành hệ thống cho Dự án sau khi bàn giao hệ thống cho Dự án, trong thời gian T3/2022 – T6/2023.

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất và kinh phí dự kiến đến địa chi email: trang.dang@cecr.vn trước ngày 1/3/2022

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments