Tuyển đơn vị/nhóm chuyên gia tư vấn, triển khai chiến dịch truyền thông về mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp thí điểm tại quận Hoàn Kiếm

I. THÔNG TIN CHUNG

Dự án “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” được triển khai trong thời gian từ tháng 01/2021 – 06/2022 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm cung cấp đầu vào và xác định các vấn đề ưu tiên, các bài học thực tế để hỗ trợ thực hiện kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải, chính sách Trách nhiệm doanh nghiệp mở rộng – EPR thông qua hoạt động thí điểm 01 mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp (túi ni – lông, đồ nhựa dùng một lần,…) dựa vào phân loại rác tại nguồn. Trong đó, rác thải nhựa giá trị thấp sau khi được phân loại tại hộ gia đình, sẽ được thu gom bởi công nhân vệ sinh môi trường và được vận chuyển đến nhà máy công ty Hoa Việt và công ty Vĩnh Thành để sản xuất thành các sản phẩm tái chế như hạt nhựa, ngói sinh thái. Các sản phẩm này sẽ được quay trở lại phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân.

Chi tiết vai trò của các bên tham gia:

– Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR): Đơn vị chủ trì thiết kế và triển khai dự án, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, tập huấn và giám sát đo lường kết quả việc triển khai mô hình.

– Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Hoa Việt, Công ty Cổ phần Vĩnh Thành: Doanh nghiệp tái chế, sử dụng rác nhựa giá trị thấp thu gom được sản xuất thành các sản phẩm như hạt nhựa, ngói sinh thái.

– Dow Việt Nam: Đơn vị hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

– UBND quận Hoàn Kiếm/Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì và chỉ đạo các hoạt động dự án tại địa phương.

– Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm: Đơn vị hỗ trợ thu gom rác, vận chuyển rác đã phân loại đến điểm trung chuyển.

Các kết quả dự kiến của dự án: 01 mô hình phân loại, thu gom, tái chế rác nhựa giá trị thấp được triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trong đó có vai trò quan trọng của tất cả các bên theo chuỗi giá trị của rác nhựa, với các số liệu đo lường cụ thể về số người dân/hộ kinh doanh, hộ gia đình tham gia phân loại rác và khối lượng rác nhựa giá trị thấp được thu gom và tái chế thành các sản phẩm như hạt nhựa, ngói sinh thái.

Chỉ tiêu cụ thể đo lường kết quả của dự án:

  • Số người tham gia phân loại rác tại quận Hoàn Kiếm.
  • Số rác nhựa giá trị thấp được thu gom.

Trong khuôn khổ dự án cần tiến hành tuyển 01 đơn vị truyền thông/nhóm chuyên gia xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông thúc đẩy thực hiện thành công mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp tại quận Hoàn Kiếm với các thông tin cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH

Đơn vị/nhóm chuyên gia thực hiện xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông tập trung vào các hoạt động và kết quả đầu ra cụ thể của mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp đang được triển khai thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm:

  1. Tuyên truyền, quảng bá, làm nổi bật tầm quan trọng của việc triển khai mô hình đầu tiên về kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam có sự tham gia và vai trò quan trọng của người dân, chính quyền địa phương, doanh nghiệp với trọng tâm là sự thay đổi từ nhận thức đến hành vi của từng người dân trong việc phân loại rác tại nguồn.
  2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, khách du lịch, hộ kinh doanh, hộ gia đình về tầm quan trọng của việc phân loại rác và tiến đến thay đổi hành vi của họ về việc phân loại rác thải nhựa giá trị thấp để mô hình thí điểm kinh tế tuần hoàn rác nhựa giá trị thấp đạt được kết quả/chỉ tiêu đã đặt ra.

III. SẢN PHẨM

  1. Sản phẩm truyền thông trên báo chí và truyền hình (tiếng Việt và tiếng Anh) nhằm truyền tải các kết quả, bài học kinh nghiệm từ việc triển khai mô hình thí điểm về kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp tại Hoàn Kiếm, Hà Nội bao gồm khâu phân loại, thu gom và tái chế. Các sản phẩm này cần nêu bật được vai trò quan trọng của tất cả các bên liên quan tham gia vào mô hình từ khâu phân loại ở hộ gia đình đến tái chế thành các sản phẩm hữu ích tại nhà máy.
  2. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về phân loại, giảm thiểu rác thải nhựa giá trị thấp được triển khai trên các nền tảng mạng xã hội với các tư liệu thực tế từ các hoạt động của mô hình đang được triển khai tại 6 phường thuộc quận Hoàn Kiếm.
  3. Phim ngắn tổng kết quá trình thực hiện, các kết quả, bài học kinh nghiệm của mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp triển khai tại quận Hoàn Kiếm

IV. PHẠM VI CÔNG VIỆC

STT Sản phẩm Tiêu chí Thời gian triển khai
1 Sản phẩm truyền thông trên báo chí và truyền hình (tiếng Việt và tiếng Anh) nhằm truyền tải kết quả và bài học kinh nghiệm từ mô hình thí điểm về kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. – Số lượng: 02 – 03 bài báo; 03 – 05 đoạn video, clip phỏng vấn ngắn.

– Ngôn ngữ:

+ Bài báo: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

+ Đoạn video, clip phỏng vấn: Phụ đề Tiếng Anh.

– Đơn vị/nhóm chuyên gia truyền thông chủ động thu thập tư liệu để viết báo thông qua việc tham quan mô hình kinh tế tuần hoàn rác nhựa giá trị thấp tại Hoàn Kiếm và dựa trên thông tin cơ bản của dự án (được cung cấp từ CECR), khuyến khích gửi lại cho CECR, Dow Việt Nam, UBND quận Hoàn Kiếm duyệt nội dung trước khi đăng.

– Đơn vị/nhóm chuyên gia truyền thông thực hiện quay các video, clip ngắn phỏng vấn đại diện các bên liên quan của dự án (UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường, Dow Việt Nam, CECR, công ty tái chế), đại diện người dân về hoạt động phân loại, thu gom, tái chế rác.

– Các bài báo được đăng tải trên các trang báo uy tín, chất lượng như: Dân trí, VN Express, Hà Nội mới, Báo Tài nguyên Môi trường,…; các đoạn video, clip phỏng vấn được đăng tải trên các kênh như: VOV giao thông, Youtube,…

– Nội dung truyền tải ngắn gọn, rõ ràng, truyền thông dựa trên kết quả và các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án.

– Yêu cầu về đề xuất kỹ thuật: Đề cương, kế hoạch triển khai (tiếng Việt).

Tháng 04 – 05/2022
2 Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về phân loại, giảm thiểu rác thải nhựa giá trị thấp được triển khai trên các nền tảng mạng xã hội với các tư liệu thực tế từ các hoạt động của mô hình đang được triển khai tại 6 phường thuộc quận Hoàn Kiếm. – Hình thức, thông điệp, nội dung của hoạt động truyền thông sáng tạo, đảm bảo phù hợp với các quy định về phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương.

– Hình thức của hoạt động truyền thông được tổ chức nhằm tạo ra phong trào thi đua liên quan đến hoạt động phân loại, thu gom rác của các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (đo đếm được số lượng người dân tham gia, sản phẩm của cuộc thi), tận dụng các kênh truyền thông có sẵn của địa phương như nhóm zalo các phường, tổ dân phố, các trang website và fanpage của các tổ chức, đơn vị liên quan để triển khai.

– Thông điệp rõ ràng, tập trung vào nội dung kêu gọi đối tượng đích (người dân quận Hoàn Kiếm) cùng chung tay phân loại rác thải nhựa giá trị thấp, góp phần giảm thiểu rác thải.

– Yêu cầu về đề xuất kỹ thuật: Đề xuất ý tưởng, kế hoạch triển khai (tiếng Việt).

Tháng 04 – 05/2022
3 Phim ngắn tổng kết quá trình thực hiện, các kết quả, bài học kinh nghiệm của mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp triển khai tại quận Hoàn Kiếm. – Thời lượng: 5 – 7 phút.

– Hình thức: Đơn vị phụ trách xây dựng kịch bản, quay, chụp các hoạt động thực tế trong quá trình triển khai dự án với sự phê duyệt của Ban xét duyệt.

– Phim ngắn được xây dựng có lồng tiếng Việt và phụ đề bằng tiếng Anh.

– Thông điệp rõ ràng, ngắn gọn, sáng tạo.

– Hình thức, thông điệp, nội dung của phim ngắn đảm bảo phù hợp với các quy định về phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương.

– Phim ngắn được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, các kênh truyền thông như Youtube, facebook.

– Nội dung truyền tải làm nổi bật được vai trò của các bên tham gia, các kết quả chính của dự án, các phát hiện chính và bài học kinh nghiệm của dự án, kế hoạch triển khai dự án trong tương lai.

– Yêu cầu về đề xuất kỹ thuật: Kịch bản sơ bộ, kế hoạch triển khai (tiếng Việt).

Tháng 04 – 06/2022

V. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

– Nhóm chuyên gia/đơn vị làm việc trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với CECR, Dow Việt Nam và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm để thống nhất các nội dung trước khi triển khai.

– Các kế hoạch, đề xuất cần được thống nhất với các đơn vị trên trước khi thực hiện.

– Nhóm chuyên gia/đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả đầu ra của các nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết với CECR.

– Các vấn đề về hợp đồng tuân thủ quy định tài chính của CECR và pháp luật Việt Nam.

VI. CÁC YÊU CẦU VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

– Ít nhất 05 kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, thực hiện các chiến dịch truyền thông về lĩnh vực môi trường nói chung và quản lý rác thải nói riêng.

– Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ.

Hiểu biết sâu sắc về vấn đề quản lý rác thải.

– Phương pháp, cách thức tiếp cận rõ ràng, phù hợp, kế hoạch, kịch bản triển khai chi tiết.

VII. THANH TOÁN

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói bao gồm VAT.

– Phương thức thanh toán: CECR sẽ thanh toán 30% kinh phí sau khi kí hợp đồng và duyệt xong đề xuất và kế hoạch thực hiện, số kinh phí còn lại sẽ được thanh toán khi sản phẩm được nghiệm thu.

– Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VND).

VIII. HỒ SƠ

– Căn cứ nội dung công việc mô tả chi tiết tại mục IV của Điều khoản tham chiếu, Nhóm chuyên gia/ đơn vị xây dựng: 1) Đề xuất kĩ thuật chi tiết; 2) Dự toán kinh phí chi tiết (đã bao gồm thuế PIT và VAT và các khoản phải nộp khác theo quy định, lưu ý: Kinh phí không vượt quá 200,000,000 VNĐ); 3) Hồ sơ năng lực (Đối với Nhóm chuyên gia, yêu cầu: Hồ sơ tự thuật (CV); đối với đơn vị, yêu cầu: Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực đơn vị – portfolio).

– Cách thức gửi hồ sơ:

+ Hồ sơ đóng dấu niêm phong gửi đến địa chỉ: Trung tâm Nghiên Cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Phòng 501, nhà E1 khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.

+ Hồ sơ bản mềm gửi tới địa chỉ email: an.hoang@cecr.vn với tiêu đề [Dự án Hoàn Kiếm: Tên đơn vị/nhóm chuyên gia_Hồ sơ ứng tuyển thực hiện chiến dịch truyền thông].

+ Thời hạn: Trước 17h00 ngày 28/02/2022.

  

 

BẢNG ĐIỂM CHI TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ/NHÓM CHUYÊN GIA TƯ VẤN

STT TIÊU CHÍ ĐIỂM TỐI ĐA  
1 Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông/mạng xã hội, thực hiện các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội. 10
2 Có kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch truyền thông trong lĩnh vực môi trường, quản lý chất thải. 20
3 Có hiểu biết sâu sắc về vấn đề quản lý chất thải, kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải, điều này được thể hiện thông qua thông điệp mà đơn vị/nhóm chuyên gia xây dựng trong các hoạt động đề xuất. 10
4 Có phương pháp tiếp cận phù hợp, chi tiết. 20
5 Có kế hoạch, đề xuất triển khai rõ ràng, chi tiết. 10
6 Có khả năng bổ sung về chuyên môn cho các thành viên trong nhóm (đi kèm với sự phân công trách nhiệm rõ ràng)/có nhiều kinh nghiệm tư vấn độc lập. 10
7 Chi phí phù hợp trong khuôn khổ dự án. 10
8 Người giới thiệu. 5
9 Điểm cộng: Chất lượng của các hoạt động tư vấn đã thực hiện. 5
  TỔNG ĐIỂM 100

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments