Tuyển đơn vị truyền thông xây dựng phim tài liệu về hoạt động dự án Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn Nước (CAWACON)

1. Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc kiểm soát ô nhiễm và quản lý bền vững các nguồn nước mặt của Việt Nam.

Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn Nước” (viết tắt là CAWACON) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ trong giai đoạn 2021-2023 triển khai tại Hà Nội và Đà Nẵng nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội và các cá nhân quan tâm đến bảo vệ nguồn nước mặt của Việt Nam trong đó tập trung thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm nước và sử dụng nước thông minh dựa vào cộng đồng, hỗ trợ hoàn thiện và thực thi chính sách về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước hiệu quả cấp trung ương và địa phương. Thông qua Dự án này, Mạng lưới Bảo tồn nguồn nước Việt Nam (VIWACON) đã được thiết lập và nâng cao năng lực để có thể cùng nhau thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thực cộng đồng và thúc đẩy các thực hành địa phương trong bảo tồn nguồn nước.

Tại Hà Nội, CECR và các thành viên VIWACON sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan hoạch định chính sách/quyết định khác để cải thiện các chính sách bảo tồn nước của Việt Nam. Các hoạt động sẽ được triển khai bao gồm: Vận hành Quỹ Nước Xanh Việt Nam; tổ chức các hội thảo chuyên môn sâu về tài nguyên nước; xây dựng các chương trình truyền thông về bảo tồn nguồn nước.

Tại Đà Nẵng, Dự án được thực hiện với mục tiêu Nâng cao nhận thức và thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nước, huy động nguồn lực và sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng trong ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm từ nước thải và rác thải, nhằm bảo vệ chất lượng các nguồn nước mặt tại thành phố Đà Nẵng. Đặt biệt, Dự án trọng tâm hướng đến góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường giai đoạn 2021 – 2030”. Các hoạt động trọng tâm của Dự án tại Đà Nẵng bao gồm: (i) Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại  Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; (ii) Xây dựng mô hình khu dân cư phát triển bền vững; (iii) Thúc đẩy các sáng kiến tái sử dụng nước theo tiếp cận kinh tế tuần hoàn; (iv) Phối hợp triển khai các hoạt động cùa Ban điều phối Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng; (v) Phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường” giai đoạn 2021 – 2023 và Hoạt đồng truyền thông và giáo dục môi trường về bảo tồn nguồn nước.

Để phục vụ cho hoạt động tài liệu hóa của dự án, Trung tâm CECR cần tìm Đơn vị truyền thông xây dựng phim tài liệu về hoạt động dự án CAWACON với các hạng mục cụ thể sau:

2. Mục tiêu

Cung cấp dịch vụ về việc lên kịch bản và thu thập tư liệu và dựng phim tài liệu về hoạt động dự án CAWACON chủ yếu tại Đà Nẵng và một phần tại Hà Nội.

3. Các nhiệm vụ chính:

 • Thống nhất nội dung công việc và kế hoạch, lịch trình làm việc với Quản lý Truyền Thông.
 • Làm việc với quản lý truyền thông của Dự án để xây dựng và thống nhất kịch bản bộ phim.
 • Rà soát các tư liệu hình ảnh sẵn có của Dự án để lựa chọn các tư liệu đủ chất lượng và phù hợp.
 • Tổ chức đi thu thập các tư liệu để dựng phim tại Đà Nẵng và Hà Nội.
 • Dựng và hoàn chỉnh bộ phim theo thống nhất của Ban Quản lý Dự án.

4. Sản phẩm đầu ra

 • Kịch bản chi tiết;
 • Tất cả các file dữ liệu thô và các sản phảm liên quan bao gồm kế hoạch khảo sát, phỏng vấn, quay thực địa;
 • Phim tài liệu hoàn chỉnh có nhạc nền, lời bình, phụ đề tiếng Anh, độ dài 10 – 15 phút.

5. Thời gian: Tháng 01/2023 – 05/2023

6. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp

 • Ưu tiên các đơn vị có trụ sở chính tại Đà Nẵng nhưng có khả năng quay tư liệu làm phóng sự ở Hà Nội với cách tổ chức quay hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
 • Có nhiều kinh nghiệm sản xuất các phim, phóng sự về các chủ đề môi trường, phát triển bền vững với các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế.
 • Có kinh nghiệm về xây dựng các tư liệu, phim bằng tiếng anh là một lợi thế.

7. Kinh phí: Kinh phí dựa trên cơ sở thỏa thuận

8. Tiến trình thực hiện bộ phim và yêu cầu sản phẩm

STT Hoạt động Khoảng thời gian cần thực hiện Kết quả dự kiến
0 Thống nhất nội dung công việc và kế hoạch triển khai Tháng 01. 2023 Kế hoạch triển khai chi tiết
1 Xây dựng và thống nhất kịch bản bộ phim

– Trao đổi với quản lý truyền thông của Dự án để nắm được nội hàm của Dự án, những nét chính

– Xây dựng và đề xuất kịch bản bộ phim

– Các cuộc họp với đại diện Dự án về kịch bản đề xuất

– Điều chỉnh và sửa đổi theo góp ý của đại diện Dự án

– Xây dựng kế hoạch thu thập tư liệu bộ phim

01 – 02.2023 Kịch bản bộ phim thống nhất và kế hoạch quay tư liệu
2 Thu thập tư liệu bộ phim

– Rà soát các tư liệu hình ảnh sẵn có của Dự án để lựa chọn các tư liệu đủ chất lượng và phù hợp

– Tham gia các hoạt động của Dự án tại Đà Nẵng trong khoảng thời gian hợp đồng để quay tư liệu

– Tổ chức đi quay tư liệu các mô hình, phỏng vấn các nhân vật liên quan tại Đà Nẵng

– Có phương án quay tư liệu và tổ chức quay các hoạt động tại Hà Nội phù hợp, tiết kiệm chi phí

02 – 04.2023 Các tư liệu thô của bộ phim
3 Hoàn chỉnh và hiệu đính bộ phim

– Dựng phim

– Lồng tiếng, âm thanh, hiệu ứng phù hợp

– Phụ đề tiếng anh

– Sửa đổi lần cuối

05.2023 Bộ phim tài liệu có độ dài từ 10 – 15 phút hoàn chỉnh và thông nhất

 9. Liên hệ:

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ năng lực và báo giá tới địa chỉ email: Sang.doan@cecr.vn (Mr. Đoàn Minh Sang) với chủ đề “[CECR-Hồ sơ ứng tuyển xây dựng phim tài liệu về hoạt động dự án CAWACON ”  trước ngày 23/12/2022

Lưu ý: Chỉ có những đơn đạt yêu cầu mới được Trung tâm liên hệ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments