Tôi thấy mình phải có trách nhiệm với Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu

TÔI THẤY MÌNH PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Nguyễn Hồng Nga Tôi là một nữ nhà báo, hơn 20 năm làm nghề tôi chuyên viết về hợp tác phát triển, xóa đói giảm nghèo. Thế rồi dòng xoáy môi trường và […]