Chuyên gia triển khai chương trình tập huấn và hỗ trợ “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường cho năm 2022 và 2023”

 1. Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc kiểm soát ô nhiễm và quản lý bền vững các nguồn nước mặt của Việt Nam.
Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn Nước” (viết tắt là CAWACON) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài  trợ trong giai đoạn 2021-2023 triển khai tại Hà Nội và Đà Nẵng nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội và các cá nhân quan tâm đến bảo vệ nguồn nước mặt của Việt Nam trong đó tập trung thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm nước và sử dụng nước thông minh dựa vào cộng đồng, hỗ trợ hoàn thiện và thực thi chính sách về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước hiệu quả cấp trung ương và địa phương.
Tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án Thành phố Môi trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 với định hướng “Phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, coi việc nâng chất lượng cuộc sống của người dân đạt ở mức cao là nhiệm vụ trung tâm- Nghị quyết 43 NQ/TW Bộ Chính trị khoá 13”. Nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả Đề án trên, dự án CAWACON sẽ hỗ trợ Sở Tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng triển khai hoạt động “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường cho năm 2022 và 2023” với mong muốn áp dụng cách tiếp cận xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả và phương pháp xây dựng kế hoạch có sự tham gia hướng đến đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra của Đề án trong giai đoạn mới.
Để thực hiện hoạt động này, dự án CAWACON cần tuyền nhóm chuyên gia thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu
 • Nâng cao năng lực lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cho các đơn vị, cơ quan các cấp tại Đà Nẵng;
 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp và hướng dẫn chi tiết xây dựng kế hoạch hiệu quả và sáng tạo, phù hợp thực tiễn địa phương.
 1. Các nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1:

 • Thiết kế và triển khai chương trình tập huấn (dự kiến 02 ngày) cho các đơn vị, cơ quan sở ban ngành nhà nước tại Đà Nẵng về “Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả nhằm thực hiện hiệu quả Đề án thành phố Môi trường giai đoạn 2021-2030” bao gồm:

+ Xây dựng chương trình (2 ngày), soạn thảo các tài liệu và công cụ tập huấn.
+ Tiến hành giảng dạy và điều phối tập huấn, cung cấp phương pháp, khung xây dựng kế hoạch cho đối tượng được đào tạo, hỗ trợ xác định và đưa ra đề xuất giải pháp hiệu quả cho các khó khăn trong công tác lập kế hoạch của các học viên.
+ Xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả trước và sau tập huấn
Nhiệm vụ 2:

 • Đồng hành, hỗ trợ Sở TN&MT/Chi cục Bảo vệ Môi trường trong công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 và 2023 cho Đề án.
 1. Sản phẩm đầu ra
STT Sản phẩm đầu ra Thời gian hoàn thành
1 Chương trình tập huấn “Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả nhằm thực hiện hiệu quả Đề án thành phố Môi trường giai đoạn 2021-2030” trong 2 ngày Tháng 10/2021
2 Bộ tài liệu tập huấn
–        Tài liệu chung cho khóa tập huấn (phần chính dài 25-30 trang A4, và các phụ lục)
–        Slide trình chiếu giảng dạy
–        Biểu mẫu lập kế hoạch
Tháng 10/2021
3 Tập huấn “Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả nhằm thực hiện hiệu quả Đề án thành phố Môi trường giai đoạn 2021-2030” cho đại diện Sở TN-MT và các sở ngành, UBND liên quan trong đề án Tháng 11/2021
4 02 kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Đà Nẵng- thành phố Môi trường, năm 2022, 2023 được  UBND Thành phố thông qua Giai đoạn 1: 10/2021-01/2022 Giai đoạn 2: 10/2022-01/2023
 1.  Kinh phí thực hiện

Tổng giá trị hợp đồng chuyên gia đề xuất không vượt quá 70 triệu đồng (đã bao gồm TTNCN)
Ngoài ra, các chi phí đi lại, ăn nghỉ tại thực địa sẽ chi trả theo thực tế theo quy định và định mức chi tiêu của CECR.

 1. Yêu cầu kinh nghiệm
 • Có trình độ thạc sỹ trở lên chuyên ngành phát triển hay quản lý công.
 • Có ít nhất 20 năm kinh nghiệm trong nâng cao năng lực và tư vấn xây dựng kế hoạch cho tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh/thành phố.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch, chính sách cho cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh/thành phố.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước và hiểu biết về quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch do cơ quan nhà nước ban hành.
 • Có khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc.
 1. Liên hệ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi đề xuất bao gồm:

 • Kế hoạch thực hiện hoạt động;
 • Đề xuất kinh phí thực hiện;
 • CV của chuyên gia

Hồ sơ vui lòng gửi qua email: Sang.doan@cecr.vn (Mr. Đoàn Minh Sang) với chủ đề “Họ tên ứng viên_TPMT_CAWACON”  trước ngày 30/09/2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments