CECR TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ THAM DỰ TẬP HUẤN

 1. Bối cảnh

Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) được ban hành ngày 15/7/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Việc thực hiện Luật này làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước cũng như tác động tích cực đến sự tuân thủ luật pháp của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tiếp cận thông tin và công khai thông tin là những điểm mới được quy định tại điều 114, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020
Sau 3 năm từ ngày Luật TCTT có hiệu lực, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (Trung tâm CECR) đã thực hiện nghiên cứu tìm hiểu công tác triển khai Luật TCTT tại UBND thành phố Sơn La, UBND phường Chiềng An, Chiềng Lề (TP Sơn La), UBND huyện Mai Sơn trong thời gian tháng 7/2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy các cơ quan tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc triển khai thực thi Luật TCTT, đưa Luật vào đời sống. Bên cạnh những kết quả này, nhóm nghiên cứu của Trung tâm CECR nhận thấy một số nội dung cần được cải thiện để thực thi Luật TCTT tốt hơn, đồng thời, sẵn sàng triển khai thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 hiệu quả.
Dựa trên kết quả nghiên cứu và những trao đổi về nhu cầu hỗ trợ triển khai Luật TCTT và Luật BVMT 2020 của các cơ quan, Trung tâm CECR tổ chức chương trình tập huấn “Tập huấn chuyên sâu cho các bộ chuyên trách về Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020” tại Sơn La
Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho chuyên gia thực hiện xây dựng tài liệu tập huấn và tham gia tập huấn trên với nội dung chi tiết được mô tả cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu

Xây dựng tài liệu tập huấn và tham gia tập huấn “Tập huấn chuyên sâu cho các bộ chuyên trách về Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020” tại Sơn La

 1. Nhiệm vụ cụ thể
STT Công việc Thời gian (ngày làm việc)
1 Tham gia góp ý xây dựng chương trình tập huấn “Tập huấn chuyên sâu cho các bộ chuyên trách về Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020” 1 ngày
2 Xây dựng tài liệu tập huấn quy định về tiếp cận thông tin và công khai thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 2 ngày
3 Tham gia tập huấn “Tập huấn chuyên sâu cho các bộ chuyên trách về Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020” tại Sơn La cho các cán bộ chuyên trách ngành môi trường tỉnh Sơn La 1 ngày
4 Tham gia hỗ trợ xây dựng danh mục thông tin cần công khai trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 3 ngày
Tổng thời gian thực hiện 7 ngày

 

 1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2021

 1. Yêu cầu kinh nghiệm
  • Bằng thạc sỹ/cử nhân về luật (ưu tiên bằng thạc sĩ)
  • Đang làm việc trong lĩnh vực pháp luật, pháp luật môi trường, đặc biệt có hiểu biết về Luật Bảo vệ môi trường 2020
  • Có hiểu biết về Luật Tiếp cận thông tin
  • Ít nhất năm (5) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật môi trường
 1. Kinh phí dự kiến

Theo định mức dự án và thỏa thuận giữa chuyên gia.

 1. Sản phẩm
 • Một (01) tài liệu tập huấn quy định về tiếp cận thông tin và công khai thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020
 • Một (01) báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ xây dựng danh mục thông tin cần công khai trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chi email: tuoi.nguyen@cecr.vn trước ngày 23/07/2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments