Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Đại dương không nhựa-Chương trình thu gom phân loại và tái chế rác thải nhựa, vì một cộng đồng khỏe mạnh và thành phố xanh” do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ tài trợ.
Thanh niên Đà Nẵng xây dựng ý tưởng giải cứu biển khỏi rác thải nhựa.
Tại lớp tập huấn, hơn 300 đoàn viên, thanh niên đã được cung cấp kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện các sáng kiến giảm thiểu tái chế rác thải tại nguồn; được chia sẻ các thông tin về chuyên đề Cù Lao Chàm không túi nilon; vai trò tham gia của các nhóm cộng đồng và thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của đoàn viên, thanh niên về giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường biển trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, tạo điều kiện thay đổi hành vi, góp phần lan tỏa nhận thức “Vì một cuộc sống xanh”. Theo Thành đoàn Đà Nẵng, thời gian qua, các cấp bộ đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều mô hình về môi trường như mô hình kiệt hẻm văn minh xanh; mô hình “Đổi rác lấy vở”; “Phiên chợ trao đổi đồ cũ”, “Thi tài cùng các sản phẩm tái chế”… nhằm hạn chế tối đa lượng rác thải rắn; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, ý chí quyết tâm chung tay xây dựng thành phố văn minh xanh trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Chương trình cũng đã phát động Hội thi “Sáng kiến thanh niên giải cứu biển khỏi rác thải nhựa” năm 2018 nhằm tìm ra các sáng kiến giải quyết các vấn đề giảm thiểu rác thải sinh hoạt trong cộng đồng, đặc biệt giảm thiểu túi nilon và đồ nhựa dùng một lần hoặc các sáng kiến đề cập tới việc ngăn chặn rác thải nhựa ra biển. Các sáng kiến sẽ được chọn thi chung khảo vào tháng 9-2018. Tin, ảnh: KIM NGÂN, QĐND