CECR tuyển Chuyên gia tư vấn Hệ thống Giám sát, Đánh giá và Học hỏi

 1. Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên nước. Trung tâm hy vọng sẽ thực hiện sứ mệnh này thông qua nâng cao năng lực, nghiên cứu và vận động chính sách, chia sẻ thông tin và kiến ​​thức về kiểm soát ô nhiễm nước và xây dựng mô hình tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực quản lý chất thải, trao quyền cho phụ nữ cũng như bảo vệ tài nguyên nước mặt tại các địa phương.
Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn Nước” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ trong giai đoạn 03 năm, nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội và các cá nhân quan tâm đến bảo tồn và bảo vệ nguồn nước mặt của Việt Nam trong đó tập trung thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm nước và sử dụng nước thông minh dựa vào cộng đồng, hỗ trợ hoàn thiện và thực thi chính sách về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước hiệu quả. Để giám sát và đánh giá thực hiện Dự án, CECR xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá và học hỏi sử dụng trong suốt thời gian Dự án.
Trong bối cảnh trên, CECR cần tuyển 01 chuyên gia kỹ thuật tư vấn hệ thống giám sát, đánh giá và học hỏi (MEL) của Dự án trong tháng 6-7/2021
 

 1. Mục tiêu

Hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá và học hỏi của Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước”
 

 1. Các nhiệm vụ chính:
 • Họp với cán bộ MEL, DOC để thống nhất nội dung công việc và đề xuất phương án triển khai và cách tiếp cận.
 • Nghiên cứu văn kiên dự án, Kế hoạch MEL, báo cáo quý, công cụ và các tài liệu liên quan của Dự án
 • Rà soát bộ công cụ theo dõi, đánh giá, giám sát và học hỏi của Dự án (bao gồm công cụ thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu của các chỉ số, hình thức báo cáo…)
 • Đề xuất phương án cải thiện và hoàn thiện bộ công cụ theo dõi, đánh giá, giám sát và học hỏi của Dự án và kế hoạch quản lý dữ liệu giám sát, đánh giá, học hỏi.
 • Chia sẻ và trao đổi với nhóm dự án CECR về các phương án cải thiện và kế hoạch cải thiện hệ thống MEL

 
 

 1. Thời gian và các hoạt động
Nhiệm vụ
1. Họp với cán bộ MEL, DOC để thống nhất nội dung công việc và đề xuất phương án triển khai và cách tiếp cận
2. Nghiên cứu văn kiên dự án, Kế hoạch MEL, báo cáo quý, công cụ và các tài liệu liên quan của Dự án
3. Rà soát bộ công cụ theo dõi, đánh giá, giám sát và học hỏi của Dự án (bao gồm công cụ thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu của các chỉ số, hình thức báo cáo…)
4. Đề xuất phương án cải thiện và hoàn thiện bộ công cụ theo dõi, đánh giá, giám sát và học hỏi của Dự án và kế hoạch quản lý dữ liệu giám sát, đánh giá, học hỏi.
5. Chia sẻ và trao đổi với nhóm dự án CECR về các phương án cải thiện và kế hoạch cải thiện hệ thống MEL
 1. Sản phẩm
 • 01 Bản đề xuất phương án hoàn thiện bộ công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá và học hỏi của Dự án và kế hoạch quản lý dữ liệu giám sát, đánh giá, học hỏi.
 1. Thời gian thực hiện và kinh phí

Thời gian: tháng 06-07/2021
Phí chuyên gia: Theo định mức dự án và thỏa thuận giữa chuyên gia và CECR

 1. Yêu cầu kinh nghiệm
 • Bằng thạc sỹ về quản lý dự án, kinh tế phát triển, quản lý môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về thiết kế, sử dụng công cụ giám sát, đánh giá và học hỏi trong các dự án phát triển;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về MEL, phát triển và quản lý hệ thống MEL trong các dự án (tương đương vị trí quản lý MEL);
 • Có kinh nghiệm về thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chỉ email: tuoi.nguyen@cecr.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0243 972 8063 trước ngày 22/06/2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments