CECR TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG ĐỂ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC

 1. Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên nước. Trung tâm hy vọng sẽ thực hiện sứ mệnh này thông qua nâng cao năng lực, nghiên cứu và vận động chính sách, chia sẻ thông tin và kiến ​​thức về kiểm soát ô nhiễm nước và xây dựng mô hình tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực quản lý chất thải, trao quyền cho phụ nữ cũng như bảo vệ tài nguyên nước mặt tại các địa phương.
Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn Nước” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ trong giai đoạn 03 năm, nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội và các cá nhân quan tâm đến bảo tồn và bảo vệ nguồn nước mặt của Việt Nam trong đó tập trung thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm nước và sử dụng nước thông minh dựa vào cộng đồng, hỗ trợ hoàn thiện và thực thi chính sách về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước hiệu quả. Để thực hiện việc khảo sát tìm hiểu kiến thức, thái độ và hành vi, nhu cầu và mong muốn của người dân về bảo tồn nguồn nước tại Thanh Khê và Huyện Hòa Vang thúc đẩy thay đổi hành vi liên quan đến giảm thiểu ô nhiễm nước
Trong bối cảnh trên, CECR cần tuyển nhóm tư vấn để triển khai nghiên cứu về hiện trạng môi trường, kiến thức, kỹ năng, hành vi trong việc xây dựng mô hình khu dân cư phát triển bền vững và xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ nguồn nước tại khu vực đồng thời xây dựng các giải pháp, hoạt động hỗ trợ địa phương cải thiện chất lượng sống tại Quận Thanh Khê, và Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

 1. Mục tiêu

Nghiên cứu về hiện trạng môi trường, xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường tại Thanh Khê và Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để làm cơ sở đề xuất các mô hình khu dân cư phát triển bền vững trong các lĩnh vực về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, rác, ô nhiễm không khí, năng lượng, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

 1. Các nhiệm vụ chính:
 • Thảo luận với nhóm Dự án CECR để thống nhất nội dung công việc và đề xuất phương án triển khai, cách tiếp cận của hoạt động.

3.1 Tổng quan tài liệu và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất:

 • Tiến hành tổng quan tài liệu và các mô hình trong và ngoài nước phân tích và soạn bộ công cụ liên quan đến tiêu chí phát triển bền vững về môi trường và cộng đồng tham gia bảo tồn nguồn nước
 • Tiến hành rà soát tại về các chính sách, luật, tiêu chuẩn và tài liệu có liên quan liên quan đến tiêu chí phát triển bền vững về môi trường và bảo tồn nguồn nước trên thế giới, ở Việt nam và Đà nẵng.
 • Xây dựng bảng hỏi và phương pháp khảo sát dựa trên các tiêu chí về khu dân cư phát triển bền vững và cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước
 • Tổ chức họp tham vấn ý kiến địa phương tại Thanh Khê, Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

3.2 Thực hiện khảo sát

 • Tiến hành phỏng vấn nhóm nòng cốt khảo sát tại khu dân cư tại Thanh Khê và Hòa Vang
 • Phỏng vấn và thu thập thông tin Kiến thức – Thái độ – Hành vi từ nhóm quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức và các bên liên quan, …
 • Tiến hành thu thâp thông tin, xử lý số liệu
 • Tiến hành khảo sát cơ bản các hồ, ao trong khu vực dự án là 02 Phường trong quận  Thanh Khê: Khu dân cư Xuân Hòa và Thanh Khê Tây và 3 xã thuộc huyện Hòa Vang: Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Liên

3.3 Vẽ bản đồ và xây dựng báo cáo

 • Vẽ bản đồ sử dụng công cụ GIS để mô tả hiện trạng môi trường hồ, các vị trí bãi rác, mô tả chất lượng nước,
 • Xây dựng báo cáo về thực trạng về môi trường cho khu dân cư và các khuyến nghị
 • Các tài liệu tham khảo
 1. Thời gian thực hiện

Thời gian: Dự án sẽ tiến hành khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021

 1. Yêu cầu kinh nghiệm
 • Bằng thạc sỹ về môi trường, xã hội, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và thực hiện các dự án phát triển;
 • Có kinh nghiệm về thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu
 1.  Sản phẩm
 • 01 Báo cáo về Hiện trạng môi trường và Kiến thức thái độ hành vi và khuyến nghị làm cơ sở cho việc đề xuất các mô hình khu dân cư bền vững tại Thanh Khê, Hoà Vang
 • 01 Bản đồ về hiện trạng môi trường tại khu dân cư Thanh Khê, Hoà Vang
 1. Liên hệ: Xin vui lòng gửi đề xuất và dự toán của chuyên gia cho gói công việc cho chị Đoàn Vũ Thảo Ly; email: ly.doan@cecr.vn; ĐT: 092.629.355 gửi trước ngày 10/07/2021.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments